Burundi

 

 

Burundi, liten republikk i Sentral-Afrika, i innlandet like sør for ekvator. Ligger ved nordøstbredden av Tanganyikasjøen, og grenser til Rwanda i nord, Tanzania i øst og sør og til Kongo (tidl. Zaïre) i vest.

 

Burundi er et av verdens økonomisk minst utviklede land, og er sterkt avhengig av jordbruksproduksjon og -eksport. Burundi er et av Afrikas tettest befolkede land, med stor jordmangel, som både fører til utarming av jorden og betydelige sosiale og politiske motsetninger og spenninger. Disse har flere ganger kommet til voldelig uttrykk, i form av sammenstøt mellom majoritetsgruppen hutu og den mindre tutsi-gruppen.

Burundi var frem til den første verdenskrig tysk koloni, deretter en del av det belgiske mandatområdet Ruanda–Urundi til det ble uavhengig kongedømme 1962, republikk 1966. De etniske motsetningene har i betydelig grad dominert landets politiske og sosiale utvikling

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Anders Roulund © 2009 • Privacy Policy • Terms of Use

info@burundivenner.no